ސަލްނާމް ޚާނާދެކޮޅަށް ބްލެކްބަކް ކޭސް އަލުން ނަގަނީ!

0

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރ ސަލްމާން ޚާން މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެއް ކަމަށްވާ ދަޅުފީނި ފުއްލާ (ބްލެކްބަކް) ޝިކާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަ އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ރާޖެސްތާނު ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ބްލެކްބަކް ކޭސްގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި މައްސަލައަކީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރާޖެސްތާނުގެ ޖޯދު ޕޫރު ކޯޓުން ނިންމައި، ދިހަހާސް ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށްކޮށް، އަދި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އިތުރު ފިލްމުސްޓާރުން ކަމަށްވާ ސައިފް އަލީ ހާން، ތައްބޫ، ސޮނާލީ ބެންދްރޭ އަދި ނީލަމް ކޮތާރީ އަކީ ކުށުން ބަރީއަވެފައިވާބައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދޫކޮށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

Advertisement

މި ޙުކުމާ ގުޅިގެން ސަލްމާން ޚާން ވަނީ ދެ ދުވަހު ޖަލުގައި ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ސަލްމާންގެ ވަކީލުން އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ކަފާލާތުގެ ދަށުން އޭނާ ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފަ އެވެ.

ރާޖެސްތާނު ކޯޓުން މިފަހަރު މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ ކުށުން ބަރީޢަ ވެފައިވާ ސްޓާރުންނާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ބޮލީވޫޑުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ އަލުން ނަގައިފިނަމަ އާ ޖަލު ހުކުމެއް ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް އައުން ގާތް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ 1999 ގައި ރިލީޒް ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާގެ ފިލްމް “ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ” ގެ ޝޫޓިންގެ ތެރޭ 1998 ގަ އެވެ. ފުއްލާ ޝިކާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ސަލްމާންގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ އެފިލްމުގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސައިފް އަލީ ހާން، ތައްބޫ، ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ އަދި ނީލަމް ކޮތާރީ އެވެ.

ސަލްމާން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ މައްސަލައެއްގައި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisements