ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިިއަރައިގެން ދިޔައީ ޖަޕާާންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު: ނައިބު ރައީސް

0

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގައި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަޕާންގެ އަހަރީ ދުވަަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނާއިބް ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޖަޕާނުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮޓެލް ޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިސަލް ވަނީ ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރއަށާއި، ޝާހީ އާއިލާއަށާ އަދި ޖަޕާނުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ޖަޕާނުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބު ރައީސް ވިިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނު ގުޅިގެން އިތުރު ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމާއިއެކު ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވުމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެެވެެ.

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާއި ދެމެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ރަހްމަތްތެރި ގާތް ގުޅުމާއި، އިތުބާރާއި އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމު ދަންނަ މިންވަރު ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisements