އާ ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފި

0

ޤައުމީ ވިންދު ޕާޓީ ގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ގ.ރާހވެހި މުހައްމަދު ރަމީޒު އަލީ (އޮގަރު ރަމީޒު) އަށް ގައުމީ ވިންދުގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމިޝަނުން ބުނީ އޮގަރު ރަމީޒަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ 3000 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ހުސްވި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުވެސް، “މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް” ގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަނުން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، ހ. ސިލްވަރީން، އިސްމާއިލް އާސިފަށެވެ. އެޕާޓީއަށް، ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގަ ދިގު ބުއްދަތަކަށް ޖަލައް ހުކުމް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ގެއަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވަނީ ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ.

Advertisements