އިތުރުން 18 ފަރާތަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ދީފި

0

އިތުރުން 18 ފަރާތަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ދީފި އެވެ.

 • ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި ޓިކެޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ޓިކެޓު ދިން ދާއިރާތައް:
 • 1- މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު
 • 2- ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަޙްމަދު ޒުހޫރު
 • 3- ގުރައިދޫ ދާއިރާ ޣައްސާން މައުމޫން
 • 4- ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާޒިމާ ޝަކޫރު
 • 5- ހުޅުމާލެ ދާއިރާ އިބްރާޙީމް ފައިޞަލް
 • 6- ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަޢިނީ
 • 7- އައިމިނަތު ލަޔާލް މަނިކު މަތިވެރި ދާއިރާ
 • 8- ދަނގެތި ދާއިރާ މަޢުމޫން ޢަބްދުއް ސަމަދު
 • 10- ބިލެއްދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ޝަފީޤު
 • 11- ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އިބްރާޙީމް ސަނާހު
 • 12- ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ޙަޞަން ޚާލިދު
 • 13- ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ޒާހިދު ރަމީޒު
 • 14- ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ލަތީފް
 • 15- ކާށިދޫ ދާއިރާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް ނަޝީދު)
 • 16- ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ފިޝާވިން ސަޢީދު
 • 17- ވިލިނގިލި ދާއިރާ ޝަހީބު އިބްރާޙީމް
 • 18- ހިންނަވަރު ދާއިރާ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާޙީމް

މި ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓު ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

Advertisement

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓިކެޓު ޙަވާލު ކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލިކޮށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 87 ދާއިރާއަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަނުކުރި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ގިނަ ދާއިރާތަކަށް އެޕާޓީން ވާދަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައިވެސް ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ 24 ފަރާތަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި ޓިކެޓު ދީފައެވެ. އެހެންކަމުން މުޅި ޖުމްލަ 41 ފަރާތަކަށް ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި ޓިކެޓު ދީފައެވެ.

Advertisements