އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

0
ރަންޑަލް ޝްރައިވަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ – ފޮޓޯ / އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯ އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސެކިއުރިޓީ އެފެއާޒް ރަންޑަލް ޝްރައިވަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

ރަންޑަލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް އޮފިސަރުންނެވެ.

ރަންޑަލް ގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީއާ އެކު ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެމެރިކާގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯ އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސެކިއުރިޓީ އެފެއާޒްގެ މަގާމަށް ރަންޑަލް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 2018 އަަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ރަންޑަލް މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުންނެވީ ޑެޕިއުުޓީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އީސްޓް އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް އެފެއާޒްގެ މަގާމުގަ އެވެ.

މިއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފަހުން އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisements