ހެޕީމާކެޓުން އައިސްކުރި ކުކުޅުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

0
ހެޕީ މާކެޓުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އައިސްކުރި ކުކުޅު ގެންނަތާ 27 އަހަރު ވަނީ ފުރިފައި

ރާއްޖެއަށް އައިސްކުރި ކުކުޅު އެތެރެކުރަންފެށިތާ 27 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އައިސްކުރި ކުކުޅު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ފެށި، ހެޕީ މާކެޓުން އައިސްކުރި ކުކުޅުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. އެ ގޮތުން މި މުނާސަބަތާގުވައިގެން ހެޕީ މާކެޓުން ވިއްކާ ކުކުޅުގެ އަގުތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮކޮށް ކުކުޅު ކޭހަކުން 30 ރުފިޔާ ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ.

ހެޕީމާކެޓުން ދަނީ ދުނިޔޭގައި ވެސް ކުކުޅު އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ގައުމެއްގެ ކުކުޅު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބްރެޒިލްއިން އިންޕޯޓް ކުރާ ސިއެރާ ޗިކަން އަދި ފްރެންގެސޯލްއާއި ރަޝިޔާއިން އިންޕޯޓް ކުރާ އަން ނޫރް އަދި އިންޑިއާއިން އިންޕޯޓް ކުރާ ވެންކީސް ކުކުޅު ހިމެނެ އެވެ.

ހެޕީ މާކެޓުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިތިން ބްރޭންޑްގެ ހޯލް ޗިކަންގެ 800ގމ، 900ގމ، 1000ގމ، 1200ގމ، 1400ގމ އައިސްކުރި ކުކުޅު އަބަދުވެސް ހެޕީމާކެޓުން ލިބެންް ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން އެންމެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ޗިކަން ލިވާ، ޗިކަން ތައި، ޗިކަން ޑްރަމްސްޓިކް، ޗިކަން ސޮސެޖް، ޗިކަން ނަގެޓްސް، ޗިކަން ގިޒާޑްސް، ޗިކަން ވިންގްސް ވެސް ބާޒާރުގައި އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުންނާނީ ހެޕީ މާކެޓުން ކަމަށް އެތަނުންވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ހެޕީ މާކެޓުން މާލޭގައި ހިންގާ ފިހާރަތަކުގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ ފިހާރަތަކުން އޯޑަރު ކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ.

 

ހެޕީ މާކެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އިންޓަނޭޝަނަލް  ކޮލިޓީ ރަނގަޅުޒ ވަރަށް ގިނަ ބްރޭންޑް ތަކުގެ މުދާ އެތެރެކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ކެއުމާއި ބުއިމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ މުދާ ހެޕީމާކެޓުން ލިބެންލިބެންހުރެއެވެ.

Advertisements