ވަރުގަދަ ކެމެރާތަކެއް ހިމަނައި ވާވޭ އިން ޕީ30 ޕްރޯ ނެރެފި

0
މިއަދު ބާޒާރަށް ނެރުނު ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޯ

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި، ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ މިއަދު ނެރެމާއެކު އެކު އޭގެ ކެމެރާގެ ވާހަކަތައް އެތައް ބަޔަކު ދައްކަންފަށައިފި އެވެ.

ގިނަ ފަންކްޝަންތަކަކެއް ހިމެނޭ، ބެޓެރީގެ އުމުރު ދިގު، ހިތްގައިމު ޑިސްޕްލޭ އަކާއެކު ހިމަނާފައިވާ މި ފޯނުގެ ކެމެރާ މިހާރުވެސް ވަނީ ގޫގުލް ޕިކްސެލް ފޯނުގެ ކެމެރާއާ އަޅާކިޔަން ފަށައިފަ އެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ތައާރަފްކުރި މި ފޯނުން ނަގާ ފޮޓޯތަކުގެ ފެންވަރާ މެދު “އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް” ކަމަށް ފޯނު ބެލި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ 10 ގުނަ އަށް ޒޫމްކޮށްލައިގެން ނަގާ ފޮޓޯތަކުގެ ސާފުކަމެވެ.

Advertisements

ރިވިއުތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ވިކޭނެ އެއް ފޯނަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

ފޯނުގެ ސައިޒަކީ އާންމުކޮށް ބާޒާރުގައި މި ގެންގުޅޭ މި ފެންވަރުގެ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގެ ސައިޒެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ހަދާ ފޯނުތަކުގައި ސްކްރީންގެ މަތިން ކަޅު ކުލާގައި ހުސްކޮށް ފެންނަ ތަން ނުވަތަ ނޮޗް މި ފޯނުގައި ވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އެންމެ ކުޑަ ނޮޗް ހިމެނޭ ފޯނެވެ.

ފޯނުގައި ކޯލް އަޑުއަހަން އިއަޕީސް ހިމެނުން މި ފޯނުން ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސް އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ލެވިޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުގެ ސްކްރީންގެ މަތިގައި ވައިބްރޭޓްވާ ގޮތް ހަދައިގެން އަޑު އިވޭ ގޮތް ހަދައިގެންނެވެ. މާނަ އަކީ ސްޓީރިއޯ ސްޕީކަރެއް މި ފޯނުގައި ނެތުމެވެ.

ވަރުގަދަ ކެމެރާތަކަކާއެކު ނެރުނު ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޯ ފޯން

ފޯނުގެ ޑިޒައިން ހަދާފައިވަނީ ދާރަ ޖަހައި ވަށްކޮށްލާފައި ވަރަށް ރީތިކޮށެވެ. އަދި ސްކްރީންގައިވަނީ ފިންގަޕްރިންޓް ސެންސަ ހިމަނާފައެވެ. ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކާއެއްގޮތަށް މި ފޯނުގައިވެސް ކުރިމައްޗާއި ފަހަތުގައި ވެސް ލާފައި ވަނީ ބިއްލޫރި އެވެ.

މި ފޯނުގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮސެސާއަކީ ވާވޭ އިން އަމިއްލަ އަށް އުފައްދާފައިވާ ކިރިން 980 ޕްރޮސެސަރ އެކެވެ. މީގައި 8 ޖީބީގެ ރެމް ހިމަނާފައި ވާއިރު 128 ޖީބީ އާއި 512 ޖީބީގެ ސްޓޮރޭޖް ކެޕޭސިޓީ ހުރި ފޯނު ލިބޭނެ އެވެ. އަދި 6.47 އިންޗީގެ ސްކްރީންގެ ރިޒޮލިއުޝަނަކީ 2340 ގުނަ 1080 އެވެ. ބެޓެރީގައި 4،200 މިލިއެމްޕެވެ. މި ބެޓެރި ބައި ގަޑިއިރުން 70 ޕަސެންޓަށް ޗާޖުވެ އެވެ.

ކެމެރާ އަށް ބަލާއިރު އަލްޓްރާ ވައިޑް އޭންގަލްގެ 20 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެއް ހިމެނެ އެވެ. އަދި މެއިން ސެންސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ 40 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެކެވެ. ޓެލެފޮޓޯ އަށް 125 އެމްއެމްގެ ކެމެރާއެއް ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ 8 މެގަޕިކްސެލްގެ އެވެ. ސެލްފީ ނެގުމަށް 32 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެއް ހާއްސަކޮށްފައި ވާއިރު އެއިން ސުޕަ އެޗްޑީއާރް ޝޮޓް، ވަރަށް އަނދިރީގައި ވެސް ނެގޭނެ އެވެ.

މީގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 999 ޔޫރޯ (1،128 ޑޮލަރު) އަށެވެ. އަދި 256 ޖީބީ 1،099 ޔޫރޯ (1240 ޑޮލަރު) އަށެވެ.

ވާވޭން މިއަދު ވަނީ ޕީ30 ވެސް ނެރެފަ އެވެ. މިއީ ޕްރޮ ވާޝަނަށް ވުރެ ދަށް ފަންތީގެ ފޯނެކެވެ.

Advertisements