ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ލަންކާއަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފި

0

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ސްރީލަންކާއަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރު ފުޅަކީ އަމިއްލަ ދަތުރު ފުޅެއް ކަމަށެވެ.

Advertisements

މި ދަތުރު ފުޅުގައި ހަތަރު ދުވަހުސް ހޭދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisements