އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

0

އިންޑިއާގެ 73 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައި، ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށާއި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisements

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއާ އަވަށްޓެރި އަދި ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންދާ ގައުމެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ އެކުވެރިކަން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދެ ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެކީ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisements