ބިރު ދައްކައިގެން އޭޓީއެމްއަކަށް ގެންގޮސް ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

0
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ނުވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނޭ

ޒުވާނަކަށް ބިރުދައްކައިގެން އޭޓީއެމްއަކަށް ގެންގޮސް ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގައި ހިިނގި މި ހާދިސާގައި ފައިސާތައް ފޭރިގެންފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ އަތުން ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި ދެ މީހަކު ވެގެން އެ ޒުވާނާއަށް ބިރުދައްކައި މަޖީދީމަގު، އޮލިމްޕަސް ކައިރީގައި ހުންނަ އޭޓީއެމް އަށް ގެންގޮސް 1،700 ރުފިޔާ ނަގުވައިގެން ފޭރިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Advertisements

އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދީ ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisements