އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރގެ މަގާމަށް، ޢަލީ ހާޝިމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

3

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރނަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް މައްޗަންގޮޅި ޑާޗާ، ޢަލީ ޙާޝިމް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލްފާޟިލް ޢަލީހާޝިމަށް މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުއެވެ.

Advertisements

ޢަލީހާޝިމަކީ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، މާލީ ވުރާރާގެ މިނިސްޓަރ ކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ، ޢިލްމީ ތަޖުރިބާހުރި މަޑުމައިތިރިކަމަށް ލޯބިކުރައްވާ، ގާބިލް ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisements

3 COMMENTS

  1. ޢަލީ އަކީ ވަރަށް އަޚުލާގު ރަނގަޅު މީހެއް. މަޑުމައިތިރި ހިތްތިރި މީހެއް. މަރުހަބާ އަލީ

  2. މަރުހަބާ އުއްމީދު ކުރަނީ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް.

  3. އަސްލު އަލީ ހާޝިމް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް. އެއީ މީހަކީ.

Comments are closed.