“ދިމާވަޑި” ގެ ފުރަތަމަ ސްޕީޑް ލޯންޗް ބާލައިފި

0

ސްވެނިއަރ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ދަށުން ތިލަފުށީގައި ހިންގާ ބޯޓު ޔާޑު “ދިމާވަޑި” ގެ ފުރަތަމަ ސްޕީޑް ބޯޓް “ސްކެޑް 39″ ބަނދެ އިންޖީނު އެޅުމަށްފަހު މިއަދު މޫދަށް ބާލާފައެވެ.

މިބޯޓަކީ 100 ޕަސެންޓް ދިވެހި މޮޑެލްއެކެވެ. މިބޯޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާއިރު މިބޯޓު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކަށް ފަހި ލޯންޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިބްރޭންޑްގެ ލޯންޗްތައް ދިވާޑިން ބަންނަނީ، ލޯންޗް ގަންނަ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

Advertisements

ބޯޓުގެ ޑިސައިނަކީ ސްވެނިއާމެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އަމިއްލަ ޑިސައިނަކެވެ. ‘ސްކެޑް” މަރުކާގެ މިބޯޓަކީ 39 ފޫޓު ދިގު 31 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗަކެވެ. މީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާނީ ޕަސެންޖަރ ގޮނޑިތަކަކީ އެޖަސްޓްބްލް ގޮޑިތަކެވެ.

ދިވާޑިގެ ފަރާތުން މިބްރޭންޑްގެ 41 ފޫޓު، 35 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއް މިމަހު ފަހުކޮޅު ބޭލުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އަދި މުސްތަގުބަލުގައި 49 ފޫޓުގެ 50 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗްވެސް ބެނުމަށް ދިމާވަޑި އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Advertisements