މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއި ގުޅިގެން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

0

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއާއި ގުޅިގެން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ޢާންމުކޮށް ވަނި އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެފަރާތާއި، ގުޅިގެން މިކޯސް ހިންގައިދޭން ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް އަގުހުށަހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިތެކްނިކް އިން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

Advertisements