ކެރަމަލް ސާގު

0

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް

Advertisements

500 ގްރާމް ސާގު

1 ޖޯޑް ހަކުރު

2 ދަޅު ގެރިކިރު

2 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

1 ޖޯޑް ކަޖޫނަޓް ކޮށާފައި

1 ޖޯޑް ހިކި މޭބިސްކަދުރު

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔަކަށް ފެން އަޅާލުމަށްފަހު ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ފެންގަނޑު ކެކި ގަތުމުން ސާގު އަޅާފައި ސާގު އޮލަވަންދެން ނޫނީ ސާގު ފުއްތަށް ރަނގަޅަށް ރޯފިލަންދެން ކައްކާށެވެ.

ސާގު ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. ސާގުގެ އޮލަ ރީތިފެން އަޅައިގެން ދޮވެ ސާފުކޮށް ފުރާނާލާށެވެ.

ސާގު އޮލަދަންދެން ރީތިފެނުން 5 ނުވަތަ 6 ފަހަރު ރަނގަޅަށް ދޮވެ ފުރާނާލުމަށްފަހު ތެއްޔަކަށް ސާގުކޮޅު އަޅާ ލާފައި ކިރު އަޅާލުމަށްފަހު ވަރަށް މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާލާށެވެ.(ކައްކާނީ ކިރިޔާ ކެކިލާވަރައް)

ދެން އެސެންސް އެއްކޮށްފައި އުނދުން ނިއްވާލާށެވެ.ވަކިން ތެއްޔަކަށް ހަކުރުކޮޅު އަޅާފައި ބްރައުން ކުރާށެވެ. މަޑު މުށިކުލަ އެރީމާ ކަޖޫނަޓް ކޮޅާއި ހިކި މޭބިސްކަދުރު ކޮޅު އަޅާލާފައި ކަދުރުއޮށްތައް ފުފެންދެން ހަނާކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހަކުރުގަނޑު ހޭކުނީމާ ސާގު ކޮޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

ފިނިކޮށްގެން ވަރަށް މީރުވާނެ

Advertisements