” ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ކަޕް 2019″ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

0

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ” ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ކަޕް2019″ ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު އެކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

1 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން 14 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއްޔަށް ގެންދާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 29 އޮކްޓޯބަރ 2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13.00ގެ ކުރިން ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރަށް އެޕްލިކޭޝްން ފޯމް ހުށަހަޅުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

Advertisements

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުން 07 ނޮވެމްބަރ 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  13.00ގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި،  ނަމަވެސް ރަށުން ބޭރު ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 12 ނޮވެމްބަރ 2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13.00 ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisements