ސްޓެލްކޯއަށް 70 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ފޮތެއް ލިޔެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

0

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭތާ 70 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ފޮތެއް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ސްޓެލްކޯގެ ޚިދުމަތުގެ 70 އަހަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ފޮތެއް ލިޔެ ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެންބަރު 04 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ސްޓެލްކޯއަށް ހާޟިރުވެ ފޮތް ލިޔުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 2019 ނޮވެންބަރު 10 ވާ (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަގުހުށަހެޅުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

Advertisements

ސްޓެލްކޯއަކީ ރާއްޖެއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ފަޚުރުވެރި ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ކުންފުންޏެކެވެ.

http://gazette.gov.mv/iulaan/view/115461

Advertisements