މުޑި ހަލުވާ

0

މުޑި ހަލުވާ

Advertisements

މުޑި ހަލުވާ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

10 މުޑި ގޮޅި ގޮތަށް ކޮށާފައި( ބައި އިންޗި ހުންނަ ވަރަށް)

3 ޖޯޑް ކާށިހުނި

3 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

4 ޖޯޑް ހަކުރު

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔަކަށް ހަކުރުކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މަޑު މުށި ކުލަ އަރަންދެން މަޑު މަޑުން ހަލުވަމުން ސިރެމެލް ކޮއްލާށެވެ. ބްރައުން ކުރާނީ ހިތި ރަހަ ނުދޭ ވަރަށެވެ.

ދެން އެސެންސް ކޮޅުވެސް އެއްކޮށްފައި ހުނިކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ. މުޑި ވެސް އަޅާލުމަށްފަހު މުޑި ކޮޅު ތަކުގެ ކުލަ ބަދަލުވެ ހަކުރު ވަންނަންދެން މަޑު ގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރަނގަޅަށް ކުލަ ބަދަލުވެ ހަކުރު ވަނީމާ އުނދުން މަތީން ބާލާށެވެ.

Advertisements