އެމްޑީއެން އުވާލައިގެން އެކަނި ފަރަކު ނުޖެހޭނެ: ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު

0

އެމްޑީއެން އުވާލައިގެން އެކަނި ފަރަކު ނުޖެހޭނެ ކަމަށް، ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ސަރުކާރުން އެމްޑީ އެން އުވާލުމަށް ނިންމައި އެކަން އިޢުލާން ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ،  އެމްޑީއެން އުވާލައިގެން އެކަނި ފަރަކު ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެމްޑީއެން އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ދިރުން ހުރިއެއްޗެއް ނޫން ކަމެވެ. އެހެން ކަމުން އެމްޑީއެން ގެ ފަހަތުގައި ތިބި އިސްވެރިންނަކީ ކޮބައިކަންވެސް ހާމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisements

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ހިންހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުން، އެޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމު ތަކުގައި ތިބި ކަމުގެ ތުހުމަތުތައްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

Advertisements