ސްޕްރީމްކޯޓަށްވުރެ ބާރުގަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ނުވާނެ: ރީކޯ މޫސަ

0

ސްޕްރީމްކޯޓަށްވުރެ ބާރުގަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ނުވާނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް މޫސާމަނިކު(ރީކޯ މޫސާމަނިކު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރީކޯ މުސާމަނިކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ދައުލަތް އިންތިޒާމްވެފައިވާ ގޮތުން ސްޕްރީމްކޯޓަށްވުރެ ބާރުގަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރުޢީދާއިރާގައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ހިންހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރަން ވީއެވެ. ނަމަވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް ޖޭއެސްސީ އާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ސަވާރުވީމަ ޝަރުޢީދާއިރާ އިސްލާހުވާތަނެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisements

ޖުޑީޝަރީޢާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި މޫސާމަނިކު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް، އޮޅުން ފިލާ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

 

Advertisements