” އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019″ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

0

އައްޑޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން އަށަގަނުވައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް އައްޑޫގައި ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި އެކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މިބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 26 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނާއި، ހުރިހާ އަވަށު އޮފީސް ތަކުން 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެންހުންނާނެކަމަށް ސިޓީކައުންސިލްއިން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

Advertisements

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/116595

 

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here