ދުނިޔޭގެ އެންމެބޮޑު އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީ، އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގުޅާލަނީ

1

ދުނިޔޭގެ އެންމެބޮޑު އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހުވަދު އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދު ޑައިރެކްޓް ފުލައިޓުތައް ފަށަން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން އެކަން އެގޮތަށް ނިންމެވިކަން ހާމަކުރެއްވީ އައްޑޫގެ މަގުހެދުމާއި ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިނިން މަސައްކަތް ދެކުންފުންޏަކާ ޙަވާލު ކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލެވެ.

Advertisements

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފްތާއަކު 6 ފުލައިޓު ހުވަދުއާއި އައްޑުއާ ދެމެދު އޮންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަންއާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފަށާ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެކެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިދަތުރުތައް ފެށުމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައްޑޫސިޓީ ގަމަށް މިހާރުވެސް އޮޕަރޭޓު ކުރަމުންދާ ސްރީލަންކަން އެއާވޭސް އާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ބޯޓު އައްޑުއަށް ޖައްސާ ގަޑިއާއި ހުވަދޫއިން އަންނަ ޝެޑިއުލް ފުލައިޓުތައް ޖައްސާ ގަޑި ދިމާކުރެވޭތޯ ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް ބައްލަވަނީ އައިލެންޑްއޭވިއޭޝަނަށްވާ ގެއްލުން ވީހާވެސް ކުޑަ ކުރުމަށް ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން ވިދާޅުވީ ހުވަދުއާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ފުލައިޓުތައް ބާއްވަން ފެށުމުން ކާޑެއްދުއާއި ކޫއްޑޫ މިއިން ކޮންމެ އެއާޕޯޓަކުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އައްޑުއަށް އޮންނީ ތިން ފުލައިޓު ކަމަށެވެ. މިދަތުރުތައް ފަދައިން ލ. ކައްދުއާއި އައްޑޫ ގަމާދެމެދުވެސް ޝެޑިއުލް ފުލައިޓުތައް ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެދެމެދުގައި ދުވާލަކު ފުލައިޓެއް އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް އެތަނުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Advertisements

1 COMMENT

  1. scheduled flight thah addu aa huvadhoo aa dheythereyga 888 rufiyaa maléaa huvadhoo aa dheythereyga ves 888 rufiyaa, kobaithoa insaafu, what is this

Comments are closed.