އަލްމާ ސްޕޯޓްސް އަތުން ޕޮލިސް ކުލަބް މޮޅުވެއްޖެ

0

51 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަތުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ޕޮލިސްކުލަބް މޮޅުވެފައިވަނީ ސީދާ ތިންސެޓުންނެވެ. މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-9، 25-11 އަދި 25-5 އިންނެވެ.

މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނީ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާއެވެ.

Advertisements

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއެވެ. މިމެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 20:30 ގައެވެ.

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި 4 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ޕޮލިސް ކުލަބާއި އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، ކްލަބު ވެމްކޯ އަދި ލޮރެންޒޯ  ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ޕޮލިސް ކުލަބެވެ

Advertisements