ވެމްކޯ ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޕޮލިސް ތަށި ގެންގޮސްފި

0

މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ސައްތައިންސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއީ ފުލުހުން މިތަށި އުފުލާލި ދިހަވަނަ ފަހަރެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ވާދަކުރީ  ކުލަބް ވެމްކޯއާއެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެ ކޯޓުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ކުލަބް ވެމްކޯ ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޕޮލިސް ކުލަބުން ތަށި ގެންދިޔައީ ސީދާ ތިން ސެޓުން އެމީހުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisements

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 27-15 އިންނެވެ. މިސެޓަށްފަހު ޕޮލިސް ކުލަބުން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ފަހު ދެ ސެޓް ކާމިޔާބުކޮށް ތަށި އުފުލާލައިފައެވެ. މި ސެޓްތައް ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ  25-19 އަދި 25-18 އިންނެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނީ ޕޮލިސް ކުލަބަށް ކުޅޭ ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިޔާ ޕްރަތީބާ މާލީއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނީ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާއެވެ. މުބާރާތުގެ ޑްރީމް ޓީމުގައިވެސް ހައްވަ ހިމެނުނެވެ. ޑްރީމް ޓީމުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ހިމެނުނީ ހައްވާ ރާޝީދާގެ އިތުރުން ހައްވާ ސަހާ އާއި ފާތިމަތު ޖޫޒާން ޒަރީރު އާއި ލިބަރޯ ނުހާ ވަހީދު އާއި އައިމިނަތު ސާހާ ޝާމިންއެވެ. ވެމްކޯއިން ހިމެނުނީ އައިމިނަތު އަރީޝާ އާއި މަރިޔަމް އަޒީފާ އާއި އައިމިނަތު ރިޔާޝާއެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ހައްވާ ސާހާއެވެ. މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ޕޮލިސް ކުލަބެވެ. އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ފަތުޙުﷲ ވަޙީދުއެވެ.

Advertisements