ދީނުގެ ސައްހަ އިލްމާއި ރިވެތި އަހުލާގު ފޯރުކޮށްދިނުން އިތުރުވާ ވަރަކަށް އަމާންކަން ގާއިމްވާނެ: އިމްރާން

0

ް

ދީނުގެ ސައްހަ އިލްމާއި ރިވެތި އަހުލާގު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އިތުރުވާ މިންވަރަކަށް އަމަން އަމާންކަން ގާއިމްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް ޒިންބާބުވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ރޭ ދެއްވި ދަރުސުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ އިލްމާއި ރިވެތި އަހުލާގު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އިތުރުވާ މިންވަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އަމަން އަމާންކަން ގާއިމްވެ، ސުލްހަވެރިކަމާއި އުފާ ފާގަތިކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisements

މުފްތީ މެންކް ރޭ ދެއްވި ދަރުސް ބިނާ ކުރެއްވީ އިސްލާމްދީނާ ދުރު ވިސްނުން ހުންނަ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމާއި އެމީހުންނާމެދު މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްްޗަށެވެ.

މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހއްދުގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ީގައިވެސް މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސެއް ބޭވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިރޭ އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ ދަރުސް ބިނާ ކުރާނީ، މުސްލިމުން އިސްލާމް ދީނާ ދުރަށް ދިއުމާ ބެހޭގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވާ ދަރުސް ބިނާ ކުރާނީ އިސްލާމްދީން މާނަކުރަން ޖެހޭ އަސްލު ގޮތާ ބެހޭގޮތުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ހުތުބާ ދެއްވާނީވެސް މުފްތީ މެންކު ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ހުތުބާގެ މައުލޫއަކީ ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ އާއި މުދާ ހޯދައި ހަރަދު ކުރުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އަދި ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ޒުވާނުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހާއްސަ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

Advertisements