ޝަހުސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ހުއްޓުވައިފި

0

ޝަހުސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހަކު އިމިގްރޭޝަނުްނ ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ވައްތަރު މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ޝަހުސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހަކު މިއަދު ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ 53 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

Advertisements

ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ މީހެއްކަމެއް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝަހުސު އޮޅުވާލުމުގެ އިތުރުން ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އެކި ފަހަރުމަތިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެމަނިވެސް ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ޕާސްްޕޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރި15 މީހުން ވަނީ ހުއްޓުވައިފައެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisements