ފާއިޒް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރާކަށް ނުފެނޭ: ޖޭއެސްސީ

0

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމެއް ޖޭއެސްސީގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފޮނުއްވާފައިވާ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު ފާއިޒް ހުސައިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ލަފާދީފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބުނީ އެމަނިކުފާނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވިއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞުން ބޭރުން ދައުލަތުގެ
އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

ފާއިޒުގެ ނަންފުޅު ރައީސް ސޯލިހު ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުއްވުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޖޭއެސްސީއަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަދުވަނީ އެންމެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

Advertisements