ނިރުބަޔާގެ ގާތިލުން ދަންޖެއްސުން ފަސްކޮށްފި

0

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރޭޕް ކޭސްއެއް ކަމަށްވާ ނިރުބަޔާ ރޭޕް ކޭސްގެ ކުށްވެރިން ދަންޖައްސާ މެރުން އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ނިރްބަޔާ ރޭޕްކޮށް މަރާލި މީހުން މެރުން ފަސްކުރުމަށް އެކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

Advertisements

ގޭންގް ރޭޕް ކޮށް 23 އަހަރުގެ ނިރްބަޔާ މަރާލާފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސްމެބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނިރްބަޔާ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމުގައި ފަސް މީހުން ބައިވެރި ވެފައިވާއިރު އެއިގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ ޖަލުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ހަތަރު ކުށްވެރިންނަކީ  26 އަހަރުގެ ވިނޭ ޝަރުމާ އާއި 32 އަހަރުގެ މުކޭޝް ސިންގ އާއި 31 އަހަރުގެ އަކްޝޭ ކުމާރު ސިންގް އާއި 25 އަހަރުގެ ޕަވަން ގުޕްތާ އެވެ.

މި މީހުން މެރުން ފަސްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ، އެއިގެ ތެރެއިން އެކަކު އެހުކުމް ބާތިލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއި، އަދި އެއިގެ ތެރެއިން އެކަކު އެހުކުމް ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އެގައުމުގެ ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ މެދު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ޕެޓިޝަން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު،22 ޖެނުއަރީ ގައި މި މީހުން ދަންޖައްސާ މެރުމަށް ވެސް އެކޯޓުން ހުކުމް ކުރިއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާއި މެދު އެކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމި ނަމަވެސް، އެގައުމުގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާއި މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި އަދި ނުވެއެވެ.

ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ވުމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެމީހުން ދަންޖައްސާ މެރުމަށް ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހުކުމާއި އެއްގޮތަށް އެގައުމުގެ ދަށު ކޯޓުންނާއި މަތީ ކޯޓުން ވެސް މީގެ ކުރިން ނިންމާފައި ވަނީ މި މީހުން ދަންޖައްސާ މެރުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގާނޫނީ އެކިއެކި ހުރަސްތަކަކާއި ހެދި އެމީހުން ދަންޖެއްސުން އެތައް ފަހަރު މަތިން ފަސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނިރްބަޔާގެ ގާތިލުން މެރުމަށް އިންޑިއާގެ ސްޕްރީމްކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ގިނަބަޔަކު އެކަމާމެދު އުފާ ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ކޯޓުން، ނިރްބަޔާގެ ކުށްވެރިން މެރުން ފަސްކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ނެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ބުނެފައިވަނީ، ނިރްބަޔާއަށް އިންސާފު ލިބުމާ މެދު މިހާރު ޝައްކު އުފެދޭކަމަށެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here