މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް ގަތުމަށް އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

0

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް ގަތުމަށޤ އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުު މުހައްމަދު ރިޒްވީއެވެ.

Advertisements

ޓިކެޓް ބުކްކުރުމާއި ޓިކެޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރާއި އެޕަލް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނުން އެމީހަކު ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލާއި އެތަނަށް ދިއުމަށް ދައްކަން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތާއި މޯލްޑިވިއަންގެ ފެއަރ ޓިކެޓްތައް ލިބެން ހުންނަވަރު ބަލާލެވޭނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުގެ ފްލައިޓް ޝެޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisements