މި ހަފްތާގައި ދުނިޔެ ފޮޓޯއިން

0
ލަންޑަންގެ ނެޗުރަލް ހިސްޓްރީ މިއުޒިއަމް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާތީ، މަހާ ބުލޫ ވޭލްގެ ކަށިތައް ޕޮލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި

 

ޗައިނާގެ ޝާންޑޮންގ ޕްރޮވިންސްގެ ޝީލު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑާވެންޗީ ޕްރޮސީޖާއެއްގެ ދަށުން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ.، ޑާވެންޗީ ޕްރޮސީޖާއަކީ، ބަލި މީހާއަށް ތަދު އިހުސާސް ނުކުރެވޭގޮތަށް އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވައްޓަފާޅިއެކެވެ.

ޮ

Advertisements

އަހުލީ ހަނގުރާމައިގައި ހަނާވަމުންދާ ސޫރިޔާގެ ދިމިޝްގްގައި އަޟްހާ އީދުގެ އުޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް ގެންދާ ކަންބަޅިތަކެއް 

އޮސްޓްރިއާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުވެ 37 ޑިގްރީއަށް ހޫނުވުމުން ކުދިންތައް މަގުތަކަށް ނިކުމެ ފެންއަރުވާ ވަޑާއިން މަޖާނަގަނީ

 

 

Advertisements