28 C
male
Monday, September 21, 2020
Advertisement

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 13

ޢުންމު ޢަބްދިﷲ ދެވަނައީ: މުރުތައްދުވި މީހުންގެ ކަންތައް ޙައްލުކުރެއްވުން. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ފަހުކޮޅު ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުރުތައްދުވިމީހުންގެ ފިތުނަ ފެށިއްޖެއެވެ. އޭގެ ބައެއް މިސާލަކީ ޔަމަނުގައި...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 12

ޢުންމު ޢަބްދިﷲ ފުރަތަމައީ: އުސާމާގެފާނު އިސްކުރައްވާ ލަޝްކަރު ފޮނުއްވުން. އުސާމާގެފާނަކީ ޒައިދު ބުން ޙާރިޘާގެ ދަރިކަލުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ އުންމު އައިމަން (ބަރަކާ)އެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ތުއްޕުޅުއިރު އެކަމަނާ އެކަލޭގެފާނު ބެލެހެއްޓެވިއެވެ....

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 11

އުންމު ޢަބްދިﷲ އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކަންކަން: އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ގެ ޚިލާފަތު މުއްދަތު ކުރުވިކަމުގައިވިޔަސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ޚިލާފަތުގައި މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިދިޔައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ދެމިހުންނެވީ މަތިވެރި ޢަމަލުފުޅުތަކެއްގެ މަތީގައެވެ. އެކަންކަމުގެ އަޘަރުކުރީ...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 10

ޢުންމު ޢަބްދިﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ސިޔާސަތު ޢާންމު ބައިޢަތަށް ފަހު، އަބޫބަކުރު رضي الله عنه މީސްތަކުންނަށް ޚުޠުބާ ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 9

އުންމު ޢަބްދިﷲ އެކަލޭގެފާނު ޚަލީފާކަމުގެ ބައިޢަތު ހިއްޕެވުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވުމުން އެޚަބަރު މަދީނާގައި ފެތުރުނެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން އެޚަބަރު ތެދުކުރިއިރު އަނެއް ބަޔަކު އެޚަބަރު ދޮގުކުރިއެވެ. އެވަގުތު...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 8

އުންމު ޢަބްދިﷲ ފަސްވަނައީ: އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ގެ މާތްކަން ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ނައްޞުތައް. އެކަލޭގެފާނުގެ މާތްކަން ވަރިދުވެފައިވާ ނައްޞުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ނައްޞުތަކަކީ: ހ. ޢަމްރު ބުން އަލްޢާޞްގެ އަރިހުން...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 7

އުންމު ޢަބްދިﷲ ހަތަރުވަނައީ: މީސްތަކުންނަށް އިސްލާމްދީން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށް ކުރެއްވި ޖިހާދު. އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ގެ މުޅި ޙަޔާތް ވޭތުކުރެއްވީ އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވުމުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މުޅި ޙަޔާތަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އެންމެ...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 6

ޢުންމު ޢަބްދިﷲ ތިންވަނައީ: ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރެއްވުން. އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ގެ ޙަޔާތްޕުޅުން މިބާބުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުގައި އެވަނީއެވެ. ހ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ކުރެއްވި ހުރިހާ...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 5

ޢުންމު ޢަބްދިﷲ ދެވަނައީ: ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރެއްވުން ގިނަކަން. ހިޝާމް ބުން ޢުރްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. «أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي...

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 4

އުންމު ޢަބްދިﷲ އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ގެ މާތްކަން މިއުންމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް ފަހު އެންމެ މާތް ބޭކަލަކީ އަބޫބަކުރުގެފާނު ކަމުގައި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް މިމަޤާމު ޙާޞިލުވީ ﷲ ގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމަށްފަހު، މިއުންމަތާއި...

ފަހުގެ ޙަބަރު