އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ، 22 ވަނަ އިންޑިއާ-ރަޝިއާ އަހަރީ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މޮސްކޯއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މޯދީ ވިދާޅުވީ "އެކުވެރިޔާ ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން" އާއެކު ދެ ޤައުމުގެ އެއްބާރުލުމުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދެ ލީޑަރުން "ސުލްޙަވެރި އަދި ހަމަޖެހޭ ސަރަޙައްދެއްގެ އެހީތެރިކަމުގެ ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ" ކަމަށެވެ.

މިއީ 2022 ގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާއިން ޔުކްރެއިންއަށް ހަމަލާދިން ފަހުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރަޝިއާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. އިންޑިޔާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިނޭ ކްވަޓްރާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ދެ ލީޑަރުން "ދެ ޤައުމަށް މުހިންމު ސަރަޙައްދީ އަދި ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކާ" ގުޅޭގޮތުން އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތައް ހިއްސާކުރައްވާނެއެވެ.

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ ފާޑުވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ޔޫކްރައިނަށް މާލީ ގޮތުންނާއި އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީތެރިވަމުން އަންނަ އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.