4.3 C
male
Thursday, November 14, 2019
Advertisement

ވާދޫގެ ފެނާ،ނަރުދަމާ މިސަރުކާރުން ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދެން: ފެނަކަ އެމްޑީ ސަޢީދު

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ﷲގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތާ އެކު ، މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ...
Advertisements
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements
Advertisements