28 C
male
Saturday, February 22, 2020
Advertisement

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ހިސާބަށް އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނާދެވޭ:...

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ހިސާބަށް އެމްޑީޕީ، ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓިއަކަށް އަދި ނާދެވޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު...
Advertisements
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements
Advertisements