29 C
male
Saturday, August 8, 2020
Advertisement

ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުންގެ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް އިތުރު ދެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި އެކިއެކި ވިސާތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތައް އައުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ދެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހަމަ ޖެއްސުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ)...
Advertisements
Advertisements

އެންމެ ފަސް

ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުންގެ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް އިތުރު ދެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި އެކިއެކި ވިސާތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތައް އައުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދޭނެ...

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފ

މާޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ސިއްހީ...

ރަށަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދެވޭނެ އުސޫލްތަކެއް އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކޮށްފި

ރަށްރަށަށް ކަރަންޓީނަށް ދެވޭނެ ހާއްސަ އުސޫލްތަކެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ...

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ލިމް ގުއަން އެން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅިފައިވާ...

ކޮވިޑް-19: ބޭސްކުރަން ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޖުލައި މަހު 29 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިޔާއަށް ދިޔަ ބެޗުގެ ދެމީހަކު ކޮވިޑް-19...

އާސަންދައިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިތުރު ބަޔަކު މިއަދު އިންޑިއާއަށް ފުރައިފި

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ހަތަރުވަނަ ބެޗް އިންޑިއާއަށް މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި އާސަންދައިގެން އެހީގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް...

މޫލީއަށް އެއް އަހަރު: ސަތިރީސް ކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އީ-ކޮމަރސް ޕްލެޓެފޯރމް މޫލީ، ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިދުމަތުގައި ކާމިޔާބު އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު މޫލީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ...

28 ނަރުހަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭތާ ދެ މަސް ވެފައިވާތީ އެމްއެޗްޕީޔޫ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

28  ނަރުހަކަށް ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަ ދީފައި ނުވާތީ މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން...

ވެރިކަން ހިންގަން އެންމެ ރަނގަޅީ ހަމަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް:ނަޝީދު

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ފެހި ގާނޫނު އަސާސީއަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް ފައްކާވެފައި އޮތް ގާނޫނު އަސާސީއެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

މެލޭޝިޔާގެ އައި.ޔޫ،އެމް.ޑަބްލިޔު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޑިޖިޓަލް ކެމްޕެއިން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި.

ކޮވިޑް ފެތުރި ޢާންމުންގެ ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުވެފައިވާ، މި ވަގުތުގައި މެލޭޝިޔާގެ އައި.އެމް. ޔޫ.ޑަބްލިޔު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ބޭއްވި ޑިޖިޓަލް ކެމްޕެއިން...

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements