30 C
male
Thursday, September 24, 2020
Advertisement
24 Sep 2020, 10:19 AM UTC (GMT)

Coronavirus Stats

9,885 Total Cases
34 Death Cases
8,530 Recovered Cases

ޝިޕިންގ ކުންފުންޏެއް ޤާއިމް ކުރުމަކީ ދާއިރާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް – މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

ދައުލަތުގެ ޝިޕިންގ ކުންފުންޏެއް ޤާއިމް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ވޯރލްޑް...
Advertisements
Advertisements

އެންމެ ފަސް

މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއަށް ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިޔާލު ހޯދައިފި

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް...

އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން މަތީގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ފައިސާދެއްކޭނީ ހަމައެކަނި އޮންލައިންކޮށް- މީރާ

އަންނަމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީރާއަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް ލައްކަރުފިޔާ އާއި ފަސް ހާސް ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން...

ފަތުރުވެރިންނަށް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ގެސްޓްހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވާއިރު ފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަ ކޯވިޑް19 އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ...

ޝިޕިންގ ކުންފުންޏެއް ޤާއިމް ކުރުމަކީ ދާއިރާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް – މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

ދައުލަތުގެ ޝިޕިންގ ކުންފުންޏެއް ޤާއިމް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ...

ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިލެކްޝަން އިން ގެންނަ އިސްލާހަށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ...

މެންބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދުނު...

އަންހެނުންނަށް ޖިމްއެއް ހެދުމުން ބުނީ ހަރާމް ކަމެއްކަމަށް

އަފްޣާނިސްތާން ގަންދަހާރުގައި އަންހެނުންނަށް ޖިމްއެއް ހެދުމުން ބުނީ ހަރާމް ކަމެއްކަމަށެވެ. ފިރިހެނުން މިކަމަށް މަލާމާތް ކުރަމުން ބުނީ، މިއީ އިސްލާމީ...

އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމާއި ގުޅުން މުހިންމު – ޝާހިދު

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމުކަމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ...

ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިޝާރާތުގެ ބަސް ދަސްކުރެއްވުމަށް

އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޝާރާތް ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި މެސެޖް...

ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގައި އިންޑިއާ މީހުން

އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އަރވިންދް ކްރިޝްނާ، އައިބީއެމް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ. ކްރިޝްނާއަކީ އައިބީއެމް ކުންފުނީގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ...

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements