30 C
male
Sunday, March 29, 2020
Advertisement

ދެ ދިވެހީން ނޫން އެންމެން ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހީން ނޫން އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ޑރ. މޫސާ މުރާދެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވި...
Advertisements
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements
Advertisements