ކުރިއަށް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓައިވާނުން ދިފާއީ ކަންކަމަށް 8.69 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރާނެއެވެ. ޓައިވާނުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ބާރު ދެއްކުމާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ދިފާއު ވަރުގަދަ ކުރާށެވެ.

ޓައިވާންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދަށް މަތިންދާ ބޯޓްތައް ވައްދައް ދުއްތުރާ ކުރުމުގެ އަމަލުތައް މެދު ނުކެނޑި މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.