ކ. ތިލަފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު މެންދުުރު 12:45 ހާއިރެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ ތިލަފުށީ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ....