އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

0
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ފުރުސަތު ހުޅުއްވާލީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުއްވާލާފައި މިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަމްޖަދު މުސްތަފާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ނޮވެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީ އެވެ.

Advertisements

އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު ރައީސް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި، އެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން އޮންލައިންކޮށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

Advertisements