މިއަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށްވަނީ 50،611 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ރަޝިޔާއިންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ރަޝިޔާ އިން 12،029 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވެ އެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 8،042 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިން އިންނެވެ. އެގައުމުން 4،292 ފަތުރުވެރިން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.