ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާސްކެޓް ބޯލް ޕޫލް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

0

ހުރަވީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާސްކެޓް ބޯލް ޕޫލެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން އެސްކޫލުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލްކޫލުން އެދިލައްވާފައިވަނީ، އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާސްކެޓް ބޯލް ޕޫލް  ހިންގައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  27 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން 31 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ބާސްކެޓް ބޯލް ޕޫލްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު 6 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ސުކޫލަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށެވެ.

މިއީ ދަރިވަރުން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ މަޤުސަދުގައި އެސްކޫލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Advertisements
އާޔަން އަހުމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.