ޓުއިޓާގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފް ވުމުން ޓުއިޓާއިން އެކައުންޓްތައް ބްލޮކް ކުރެއެވެ.

ސުއިޒަރލެންޑްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޓުއިޓަރ އެކައުންޓް ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްފައެވެ.

ނިމިދިޔަ މަހު 28ން ފެށިގެން އެ މނިސްޓްރީގެ ޓުއިޓާ އެކައުންޓަށް އެއްވެސް ޕޯސްޓެއް ނުކުރެވޭތީ އެކަން ވަނީ އާމުކޮށް އިޢްލާން ކޮށްފައެވެ. ޓުއިޓާއަށް މިކަމާ ގުޅިގެން ފޮނުވި މެސެޖްތަކަށް ޖަވާބުދީފައި ނުވާ ކަމަށައި މިކަން މެދުވެރިވީ ސަބަބެއްވެސް ހާމަ ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ސުއިސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.