ތާޖިކިސްތާންގެ ރައީސް އިމާމް އަލީ ރަހްމާން ވަނީ 90 ޕަސެންޓް ވޯޓުން އިތުރު ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައެވެ. އެވެސް މަދު އަހަރު ކޮޅަކަށް ނޫނެވެ. ހަތް އަހަރުގެ ދައުރަކަށެވެ.

ކުޑަ ކާފައި ބޮޑު ކާފްގެ ކާމިޔާބު ކަމާއެވެ.

ފަސް މިލިއަން މީހުންގެ 85 ޕަސެންޓް ވޯޓްލާން ނިކުތެވެ.

އޭނާއާ ވާދަ ކުރި އަނެއް ހަތަރު މީހުން އޭނާ ވަނީ ބަލުކުރައްވާފައެވެ.

އަތްމަތި ދަތި އިގްތިސާދަކާއެކު މިއީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވޭންދެނިވި ހާލަތެއްގައި އޮތް ތަނެއްކަމަށް އެމްނެސްޓީން ބުނެއެވެ.