ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ގެ މޮނިޓަރިންއަށް ގެނައި ހދ. ދިއްދޫ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެންގުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލަން ކަނޑައެޅުނު ކަންކަން ބެލުމުން މޮނިޓަރިން ހާލަތު އިތުރަށް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ސަބަބެއް މިވަގުތު ނެތުމުން މޮނިޓަރިން އުވާލާ ކަމަށެވެ.ދިއްދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މޮނިޓަރިން ނަގާފައިވަނީ މިރޭ 10:45 ގައެވެ.