އިސްކޮޅުން 6 ފޫޓާއި 10 އިންޗީގައި، އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގެ މި ޒުވާނާއަކީ، ދުނިޔޭގެ އަނެހެނުންގެ ތެރޭން އެންމެ ފައި ދިގު އަންހެން މީހާއެވެ.

މޭސީ ކުރިން އަކީ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ.

ކިޔާލަން: ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ފައިދިގު މޮންގޯލިއާ މީހާ

ގިނެސް ވަރލްޑް ރެކޯޑުން ވަނީ އޭނާއަކީ އެންމެ ދިގު ފައިގެ ވެރި އަންހެނާކަން ޔަގީންކޮށްދީ އެކަން ރިކޯޑް ފޮތަށް ވައްދާފައެވެ.

އޭނާގެ ވާތު ފައިގެ ދިގު މިނަކީ 53.255 އިންޗިއެވެ. ކަނާތު ފައިގެ ދިގު މިނަކީ 52.874 އިންޗިއެވެ.

https://youtu.be/JAsvK6XzLAY